Montážne návody plotov

ÚvodMontážne návody plotov
 

NÁVOD NA MONTÁŽ ŠTVORHRANNÉHO PLETIVA

Video: Návod na montáž štvorhranného pletiva s okrúhlymi stĺpikmi
Video: Spájanie a rozpájanie štvorhranného pletiva
Video: Návod na montáž štvorhranného pletiva s tyčou na vrchu
 
 KROK 1: Prípravné práce   
Pomocou kolíkov vyznačte rohy oplotenia a jeho začiatok a koniec. Špagátom spojte kolíky pozdĺž oplotenia. Pozdĺž vyznačenej línie špagátu vyrovnajte zem a vyznačte miesto na stĺpiky. Vzdialenosti medzi stĺpikmi musia byť 2,5 až 3 m. Napínacie stĺpiky s podperami musia byť osadené na začiatku a na konci oplotenia a každých 25 až 30 bm v priamom smere a tiež pri každej zmene smeru oplotenia (napr. v rohoch).
 KROK 2: Hĺbenie jám a osadenie stĺpika   
 Vykopte diery s priemerom 30 cm a hĺbkou 80 cm (pokiať pôda nie je kamenistá, je možné tento úkon u robiť ručným vrtákom).Do diery vložte prvý stĺpik a zalejte dieru. Prekontrolujte presnú polohu stĺpika pomocou vodováhy, následne dobre urovnajte betón a nechajte stuhnúť.
 KROK 3: Montáž podporného stĺpika  
Každý počiatočný stĺpik musíte vybaviť podporným stĺpikom. Najprv voľne namontujte oporu na napínacom stĺpiku (vo výške 2/3 stĺpika od úrovne terénu) a v mieste, kde sa stretá so zemou, vyhĺbte ďalšiu dieru. Následne zalejte betónom, upevnite oporu a priskrutkujte ju k stĺpiku pomocou hákovej skrutky (dodávaná so stĺpikom).  
 KROK 4: Stredové a koncové stĺpiky  
Rovnaký postup zopakujte pri montáži posledného stĺpika v danom smere oplotenia a stredových napínacích stĺpikov.  
 KROK 5: Betónovanie  
 Pomocou špagátu určite presnú polohu a výšky všetkých stredových stĺpikov. Vyhĺbte diery a zabetónujte stredovné stĺpiky podľa vyššie uvedených pokynov. Až po zabetónovaní všetkých stĺpikov a podpier a vyzretí betónu je možné zahájiť ďalšie práce. 
 KROK 6: Napínacie drôty  
 Pomocou napínacieho drôtu namontujte napínače hore, dole a uprostred na prvý stĺpik oplotenia. Následne namontujte napínací drôt na hornom napínači, napnite ho a pevne priviažte k poslednému stĺpiku oplotenia, pričom je potrebné ho zavesiť na úchytky stredových stĺpikov. Potom rozviňte pletivo a postavte ho zvisle pozdĺž osadených stĺpikov.  
 KROK 7: Napnutie pletiva  
Zahnite horné konce pletiva na napínacom drôte. Upevnite zostávajúce napínacie drôty, pretiahnite ich pletivom a zaveste na úchytky stredových stĺpikov. Na konci ich pevne uviažte k poslednému stĺpiku oplotenia. Pretiahite napínacie tyče zvislo pletivom na začiatku a na konci oplotenia a následne zahájte napínanie pletiva. Keď bude pletivo optimálne napnuté, priviažte ho spolu s tyčami k obom krajným stĺpikom oplotenia pomocou viazacieho drôtu.
   
 KROK 8: Dokončovacie práce  
 Na konci vykonajte všetky potrebné úpravy na dosiahnutie estetického vzhľadu oplotenia.  
   
   

NÁVOD NA MONTÁŽ ZVÁRANÉHO PLETIVA NA STĹPIKY BEKACLIP®

Video: Návod na montáž zváraného pletiva Pantanet® so stĺpikmi Bekaclip
Video: Návod na montáž zváraného pletiva Fortinet® so stĺpikmi Bekaclip®
 
 
KROK 1: Inštalácia stĺpikov a vzpier
  
Všetky stĺpiky zabetónujte po umiestnení v príslušnej polohe. Stĺpiky Bekaclip® nasmerujte montážnou lištou na vonkajšiu stranu oplotenia.
Napínacie stĺpiky montujte:
- na začiatku a na konci plotu,
- v každom rohu,
- pri každej zmene smeru oplotenia,
- každých 25 metrov oplotenia v priamom smere.
Vzpery musíte namontovať k stĺpikom na začiatku a na konci plotu, k rohovým stĺpikom a napínacím stĺpikom.
Stredové stĺpiky umiestnite po každých 2,5 až 3 metroch.
 
KROK 2: Hĺbenie jám a osadenie stĺpika
  
Spôsob prevedenia základov závisí od druhu a stability podkladu a typu a dĺžky siete. 
Hĺbka otvorov: 90 - 100 cm. Rozmery otvorov: pre napínacie stĺpiky a vzpery 40x40 cm, pre stredové stĺpiky 20x20 cm.
Odporúčame použiť betón minimálne strednej triedy. Riaďte sa pokynmi uvedenými na obale alebo použite hotovú betónovú zmes.
 
KROK 3: Upevnenie siete
 
Rolku siete upevnenú k stĺpiku rozviňte a dotiahnite k ďalšiemu napínaciemu stĺpiku.
Ak je sieť príliš krátka na dotiahnutie k ďalšiemu stĺpiku, musíte spojiť dve role siete.
Na upevnenie siete k stĺpikom použite spony. V prípade rohových a napínacích stĺpikov (umiestňovaných na začiatku, na konci a pri každej zmene smeru oplotenia) použite spony na každý vodorovný drôt siete.
 
 
KROK 4: Napnutie siete
 
Ku koncu siete upevnite napínací hrebeň. Jeden koniec lanového napínača upevnite k hrebeňu a druhý k autu alebo k stromu.
Ak sa stane, že príliš málo priestoru vedľa stĺpika znemožní napnutie siete, upevnite lanový napínač k ďalšiemu napínaciemu stĺpiku.
Sieť napínajte, kým bude jej povrch hladký a rovný.
 
 
KROK 5: Prichytenie siete a dopnutie
 
Po napnutí upevnite sieť k stĺpikom pomocou spôn a následne dajte dole lanový napínač. Sieť odstrihnite na úrovni oka nachádzajúceho sa hneď za montážnou lištou.
Spony na stredových stĺpikoch upevnite nasledovne: každé 3 oko (Pantanet®), každé 4 oko (Fortinet®). Stiahnutie oka spôsobí zväčšenie napnutia siete.
Pomocou korekčných klieští je možné upraviť napnutie siete tiež na nerovnom teréne.
 
KROK 6: Spájanie rolí siete
 
Koncovým okom jednej role prekryte prvé oko ďalšej role a spojte ich príchytkami alebo viazacím drôtom. Na zamedzenie pohybu upevňujte spony v opačných smeroch.  
 
 

NÁVOD NA MONTÁŽ PANELOVÝCH PLOTOV BETAFENCE

Video: Návod na montáž panelov Zenturo® so stĺpikmi Bekaclip®
Video: Návod na montáž panelov Zenturo® so stĺpikmi Bekafor®
Video: Návod na montáž panelov Bekafor® Classic so stĺpikmi Bekaclip®
Video: Návod na montáž panelov Nylofor® so stĺpikmi Nylofor®
Video: Návod na montáž panelov Nylofor® so stĺpikmi Bekafix®
Video: Návod na montáž panelov Nylofor® so stĺpikmi Bekafast®