Obchodné podmienky

Ako objednávať:

 • V internetovom obchode AMONIT.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:
 1. Ako registrovaný zákazník
 2. Ako neregistrovaný zákazník
 3. E-mailom, zaslaným na amonit@amonit.sk
 4. Telefonicky na 0948 266 648 alebo 0911 626 452
 • Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
 • Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
 • Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
 • Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
 • Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

 

Spôsob platby za tovar:

 1. Poštovou šekovou poukážkou.
 2. Na faktúru so splatnosťou 14 dní pre zmluvných zákazníkov.
 3. Platbou vopred na účet.
 • Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet obchodníka.
 • Ku každej zásielke priloží obchodník faktúru za tovar ako účtovný doklad.
 • V prípade objednania tovaru, ktorý sa bude vyrábať na zákazku alebo to bude dohodnuté vopred, účtujeme zálohu. Zálohovú faktúru zašleme na vašu mailovú adresu. Výroba sa začne až po pripísaní zálohovej platby na náš účet.

 

Zaisťovacie prostriedky

V prípade zmluvných zákazníkov pri nedodržaní lehoty splatnosti uvedenej na faktúre je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

 

Zľavy z ceny:

 • Doprava zadarmo sa určuje podľa typu dodávaného produktu a výrobcu. Pri objednávke bežných typov pletív a panelových plotov je pri objednávke nad 960 EUR s DPH doprava v rámci Slovenska zadarmo. Pri objednávke plotov zn.Betafence je doprava zadarmo až od výšky objednávky 3000 EUR s DPH. Pri iných typoch oplotení sa určuje cena dopravy podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti.
 • Obchodníci, ktorí nakupujú od nás tovar pre ďalší maloobchodný predaj, majú možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny. Veľkoobchodné ceny sú určené cenníkom, ktorý získa obchodník po dohode o spolupráci. Tento spôsob nákupu sa riadi ustanoveniami Veľkoobchodných podmienok.

 

Spôsob dodania tovaru:

 • Kuriérnou službou – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke.
 • Osobné prevzatie tovaru je po dohode s obchodným oddelením.  Adresu a čas prevzatia oznámime zákazníkovi telefonicky prípadne mailom.
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.
 • Individuálne ceny dopravy sa určujú pri neštandartných rozmeroch, či vyššej hmotnosti zásielok. Týka sa to plotových prvkov, ktorých aspoň jeden z rozmerov presahuje 251 cm (napr. mobilné panely v šírke 350 cm), tovar je vyrobený z ťažkých materiálov (napr. všetky typy betónových produktov) alebo sa jedná o zákazkovú výrobu (napr. drevené stĺpy, brány, prútené ploty, ap.). V takomto prípade informujeme zákazníka o dopravných nákladoch zvlášť. Zároveň neplatí doprava zadarmo.

 

Dodacia lehota:

 • Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.
 • O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
 • Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
 • Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 1 - 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.
 • O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
 • Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
 • V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0948 266 648 alebo e-mailom: amonit@amonit.sk

 

Cenník dopravy:

Výška objednávky s DPH (€) Cena dopravy s DPH (€)
Objednávka do 96,- 12,-
96 - 960,- 25,-
Nad 960,- ZADARMO

 

 

 

* Uvedené ceny sú s DPH


PREVZATIE TOVARU V SKLADE U VÝROBCU

 • Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.
 • Za prevzatie tovaru v sklade výrobcu zákazník neplatí.
 • Obchodník si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.


 

Kontaktné a bankové údaje:

 • Kontaktné údaje:
 • AMONIT s. r. o.
 • Sídlo spoločnosti: č.785, Kráľová nad Váhom 925 91, Slovensko
 • Registrácia: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29413/T
 • IČO: 43983278
 • DIČ: 2022540322
 • IČ DPH: SK2022540322

 

 • Bankové spojenie:
  Tatra banka a.s., Bratislava
  Číslo účtu: 2627029893 / 1100
  IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893
  SWIFT Banky: TATRSKBX

 

 

Storno objednávky:

 • Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 948 266 648 alebo e-mailom amonit@amonit.sk 
 • V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy.
 • Bez uvedenia dôvodu nie je možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.

 

Záručné a reklamačné podmienky:

 • Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
 • Obchodník neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
 • Obchodník neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.
 • Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.
 • Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
 • Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
 • Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
 • K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
 • Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu, ktorú uvedie v rámci reklamačného riešenia poverený pracovník AMONIT s.r.o.
 • Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

 

Výhrada vlastníckeho práva:

 • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry obchodník sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje obchodníkovi súhlas so spracovaním osobných údajov  uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy obchodníkom. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla obchodníka.
 • Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.(marketingové účely). Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.
 • Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.